κουβαρίστρα (куваристра) ουσ. Θ. катушка, шпулька,


κουβαρίστρα (куваристра) ουσ. Θ. катушка, шпулька,
[*][кувас) ουσ. а. ведро,

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.